Osteopaten er din individuelle problemløser

En osteopat kan hjelpe ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader

Priser

Osteopat
Trond Haugen
Osteopat
Bernt Ole Rognes
Osteopat
Bernadette Pohl
Pris pr. behandling:
750,-
Pris pr. behandling:
750,-
Pris pr. behandling:
660,-

Priser

Osteopat D.O.
Trond Haugen
Pris pr. behandling:
750,-
Osteopat D.O.
Bernt Ole Rognes
Pris pr. behandling:
750,-
Osteopat D.O.
Bernadette Pohl
Pris pr. behandling:
660,-

En osteopat kan også oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager,
fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

En osteopat kan også oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager,
fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Reaksjoner på behandlingen

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende  symptomer, uopplagthet eller smerteøkning.

Behandlingsopplegget varierer. Vanligst er konsultasjoner ukentlig, og etter hvert sjeldnere konsultasjoner.

En undersøkelse fra England i 1997 (General Osteopathic Council, 2997) viste at akutte problemer kan trenge 1 – 3 behandlinger. Kroniske problemer kan kreve 6- 8 behandlinger, fordelt over et lengre tidsrom. Dette kan variere mye fra tilstand til tilstand. Det er også gode erfaringer med vedlikeholds-behandlinger for vedvarende plager.

Pasienten kan komme til behandling uten henvisning fra lege.